Neptune Partners skriver i Affärsvärlden om möjligheter till lånefinansiering

Närbild läser senaste nytt om neptune Partners via telefonen.

Ökade möjligheter till företagsfinansiering i en komplex marknad Allt fler aktörer vill låna ut pengar till svenska företag. Med hjälp av en erfaren debt advisor kan företag få ut bästa möjliga lånevillkor. Kraftigt ökat utbud av lånealternativNär kapital har blivit dyrare, storbankerna minskat sina exponeringar och obligationsmarknaden är avvaktande behöver företag hitta nya vägar till […]

Neptune Partners har agerat exklusiv finansiell och legal debt advisor till HSE-gruppen

Karta på digitalt system för mjukvarutjänster HSE-gruppen.

Neptune Partners har agerat exklusiv finansiell och legal debt advisor till HSE-gruppen i samband med upptagandet av ett seniort säkerställt lån om initialt 110 000 000 SEK under en låneram om 500 000 000 SEK. HSE-gruppen är en internationell koncern som erbjuder mjukvarutjänster för hantering och rapportering av data avseende miljöredovisning. Lånet är strukturerat som en säkerställd företagsobligation. Långivaren […]

Neptune Partners har agerat finansiell och legal debt advisor i upphandlingen av ytterligare en förvärvsfacilitet

Närbild på händer som går igenom flera dokument framför datorn. Neptune Partners har agerat finansiell och legal debt advisor i upphandlingen av ytterligare en förvärvsfacilitet.

Finansieringen upphandlades åt ett förvärvsintensivt bolag med flera planerade förvärv som ryms inom förvärvsfaciliteten. Neptune Partners kombinerar finansiell och legal expertis och tar i dessa uppdrag ett helhetsgrepp från analys av kapitalbehov, finansiell modellering samt investerarpresentation och långivardiskussioner till slutförhandling av legal dokumentation och utbetalning. Vid intresse berättar vi gärna mer om förvärvsfinansieringen, hur vi […]