Neptune Partners skriver i Affärsvärlden om möjligheter till lånefinansiering

Ökade möjligheter till företagsfinansiering i en komplex marknad

Allt fler aktörer vill låna ut pengar till svenska företag. Med hjälp av en erfaren debt advisor kan företag få ut bästa möjliga lånevillkor.

Kraftigt ökat utbud av lånealternativ
När kapital har blivit dyrare, storbankerna minskat sina exponeringar och obligationsmarknaden är avvaktande behöver företag hitta nya vägar till sin lånefinansiering.

– De senaste åren har vi sett allt fler nya långivare och lånealternativ som fyller tidigare luckor i marknaden för företagsutlåning, säger Jonas Olsson, Partner på Neptune Partners. Vi ser hur lånemarknaden i Norden fortsätter att mogna och likna den som länge funnits i bland annat Tyskland och Storbritannien, där långivare kan erbjuda mer skräddarsydda lån.

Vi ser även en trend där även utländska långivare, såväl europeiska som amerikanska, visar ett allt större intresse för företag i Norden.

Dessa hundratals nya aktörer är framför allt så kallade nischbanker och lånefonder. Aktörerna vinner nu mark delvis på tidigare storbankers marknad, men även i förhållande till obligationsmarknaden och hos företag som traditionellt sett varit hänvisade till ägarkapital.

Lån för de flesta ändamål
Det finns idag specialiserade långivare för de flesta typer av lån såsom venture-lån, omsättningsbaserade lån, förvärvslån, brygglån och mer traditionella kreditfaciliteter. Lånevillkoren varierar väsentligt beroende på långivare och låntagare. Lånen skräddarsys efter förutsättningar och preferenser; exempelvis låg ränta, lång löptid, minimal eller ingen amortering eller flexibilitet avseende så kallade finansiella kovenanter och säkerheter.

– Det ökade antalet långivare innebär bättre möjligheter för företag att erhålla en attraktiv finansiering, säger Viktor Olsson, Partner på Neptune Partners. Samtidigt krävs ett mer grundligt arbete än tidigare, då tidigare diskussioner har kunnat begränsats till att konkurrensutsätta sin husbank.
En erfaren rådgivare inom lån (debt advisor) tillför i dessa situationer ett stort värde och är i många fall avgörande för att få lånefinansieringen på plats, vilket Neptune Partners återkommande upplevt sedan starten hösten 2021.

Neptune Partners och Debt Advisory
Neptune Partners är en oberoende debt advisor som har goda relationer till den absoluta majoriteten av de nordiska långivarna, samt ett stort antal lånefonder i Europa och USA. Vi är med legal och finansiell expertis specialiserade på att strukturera och förhandla lånevillkor och tillhörande dokumentation för att uppnå bästa möjliga lånefinansiering för våra kunder.

Neptune Partners arbetar med all typ av lånefinansiering och analyserar grundligt kundens möjligheter till olika lån och vilka långivare som är relevanta för det specifika bolaget och dess behov. Vi representerar alltid låntagaren och är oberoende i förhållande till långivarna. Vi driver transaktionen från den initiala diskussionen med låntagaren till ett undertecknat låneavtal med långivaren och vi stöttar även i efterföljande diskussioner.

Läs mer här.

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade artiklar