Finansieringsanalys | Fairness och second opinions | Rådgivning

Övrig företagsrådgivning

Med lång erfarenhet av finansieringar erbjuds våra kunder en värdefull diskussionspartner.

Finansieringsanalys och kapitaloptimering

  • Rådgivning avseende skuldfinansiering och eget kapital
  • Upprättande av strategisk finansiell plan
  • Optimering av balansräkning och finansieringsvillkor
  • Rådgivning avseende kreditbetyg

Fairness opinions och second opinions

  • Fairness opinions, företagsvärdering och optionsvärdering
  • Second opinions avseende annans värderingsutlåtande

Generell finansiell och legal rådgivning

  • Diskussionspartner avseende finansierings- och transaktionsfrågor
  • Projektledning i finansierings- och transaktionsprojekt
  • Övrig transaktionsrådgivning efter förfrågan

Kom i kontakt

Låt oss hjälpa dig med allt från skuldfinansiering till värderingsbedömningar och andra finansiella överväganden. Kontakta någon av oss nedan. Se hela teamet här.