Financial Advisory | Financing & Transaction | Transaction Law

Om Neptune Partners

Neptune Partners skapades med visionen att integrera finansiell och legal transaktionsrådgivning för att skapa bästa möjliga värde för kunden genom ett unikt helhetserbjudande. 

Antal personer

5 st

Samlad erfarenhet

+30 år

Grundades

2021

Fokus på skuldfinansiering och företagstransaktioner

Neptune Partners är en oberoende rådgivnings- och transaktionsfirma med fokus på skuldfinansiering och andra företagstransaktioner i Norden och Europa.

Vi erbjuder en kombination av finansiell och legal rådgivning där vi levererar integrerade tjänster som omfattar rådgivning, projektledning samt exekvering av låneanskaffningar och andra företagstransaktioner. 

Kundanpassade lösningar utan förpliktelser

Vi utgår ifrån kundens behov och anpassar vårt erbjudande till kundens aktuella situation. Vårt arbetssätt bygger på att vi börjar med att skapa oss en god förståelse för vad bolaget behöver och därefter presenterar vi en palett av alternativ med avvägningar och en tydlig rekommendation. Genom skräddarsydd rådgivning kan vi erbjuda de lösningar som passar bolaget bäst. Vi har lång erfarenhet av lånefinansieringar och andra företagstransaktioner med tillgång till många olika typer av långivare och andra investerare.

Våra kunder betalar endast för våra tjänster om rådgivningen resulterar i ett genomfört projekt. Att vi som ensam rådgivare i ett uppdrag kan erbjuda en prestationsbaserad ersättningsmodell – för både finansiella och juridiska tjänster – gör oss unika.

Helhetsrådgivning för finansiella och legala transaktioner

Vi vet att bolag uppskattar tydlighet och färre, snarare än fler, rådgivare i en transaktion. Ofta efterfrågas en samlad och integrerad kompetens med sammanhållen projektledning i komplexa och tidskrävande transaktioner. Vi tar denna roll och möter dessa önskemål. Genom en integrerad och kombinerad finansiell och legal rådgivning (one-stop shop) säkerställer vi optimal effektivitet i varje enskilt uppdrag utan lösa trådar. Vi bistår kunden i hela processen, från start till mål, och involverar kunden på det sätt som önskas.

Våra affärsområden

Våra tre affärsområden baseras på vår samlade kompetens och möjliggör för våra kunder att erhålla tjänster utifrån en integrerad rådgivning med ett helhetsperspektiv. Vår logotyp – den romerska guden Neptunus treudde – representerar våra tre affärsområden som tillsammans utgör kärnan i firmans verksamhet.

Financial Advisory

Finansiell analys och rådgivning i samband med kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner.

Transaction Law

Affärsjuridisk transaktionsrådgivning som ett integrerat erbjudande tillsammans med våra andra två affärsområden eller på fristående basis.

Financing & Transactions

Projektledning och exekvering av kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner.

Stolt sponsor till Bromma Karateklubb

Vi har ett stort intresse för idrott och hälsa och har valt att finansiellt sponsra Bromma Karateklubb, en förening med passion för karate där barn, ungdomar och vuxna är välkomna. Föreningen har funnits i över 25 år, drivs av passionerade instruktörer och har rönt stora framgångar inom svensk och internationell karate.

Karate betyder tom hand på japanska och innebär försvarstekniker med bara händer eller fötter utan vapen. Det enda som krävs för att utöva karate är en dräkt (gi), ett respektfullt bemötande och viljan att utvecklas – en mentalitet som vi på Neptune Partners tilltalas av.