Financial Advisory | Financing & Transaction | Transaction Law

Vårt team

Har sedan 2009 arbetat primärt inom den privata och publika kapital- och lånemarknaden i Norden. Lång erfarenhet av kapitalanskaffningar och rådgivning avseende företagsobligationer, direktlån, banklån, aktieemissioner och företagsförsäljningar.

Bakgrund

Har sedan 2012 arbetat som affärsjurist, finansiell rådgivare och projektledare primärt inom kapitalmarknadstransaktioner i Norden.

Lång erfarenhet av legal rådgivning samt projektledning i samband med börsintroduktioner, andra marknadsnoteringar, aktieemissioner, företagsobligationer och företagsförvärv.

Bakgrund

– Partner och grundare, Neptune Partners
– Senior Manager, IPO-rådgivare och Affärsjurist, Capital Markets, EY
– Advokat/Senior Associate, Capital Markets, Advokatf. Törngren Magnell
– Biträdande jurist, Bergh & Co Advokatbyrå

Utbildning

– Juristexamen, Stockholms Universitet
– Ekonomie kandidatexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Har sedan 2022 arbetat som analytiker hos Neptune Partners.

Erfarenhet av finansiell analys och strukturering av finansieringsprojekt, inkluderat aktie- och lånetransaktioner.

Bakgrund

– Analyst, Neptune Partners

Utbildning

– Ekonomie kandidatexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Har sedan 2023 arbetat som analytiker hos Neptune Partners.

Erfarenhet av finansiell analys och strukturering av finansieringsprojekt, inkluderat aktie- och lånetransaktioner.

Bakgrund

– Analyst, Neptune Partners

Utbildning

– Bachelor of Business Administration, Corporate Finance, Pennsylvania Western University

Har sedan 2023 arbetat som intern hos Neptune Partners.

Erfarenhet av finansiell analys och strukturering av finansieringsprojekt, inkluderat aktie- och lånetransaktioner.

Bakgrund

– Intern, Neptune Partners

Utbildning

– Pågående studier för en ekonomie kandidatexamen, Handelshögskolan i Stockholm