Företagsförvärv | Börsintroduktioner | Aktietransaktioner

IPO:s och M&A

Med lång erfarenhet från transaktionsmarknaden stöttar vi våra kunder genom hela processen.

Företagsförvärv och försäljningar (M&A)

 • Strukturering, projektledning och exekvering
 • Identifiering av potentiella köpare och säljare
 • Värdering och värderingsrapporter
 • Förhandling av kommersiella och legala villkor
 • Legal och finansiell dokumentation
  • Investerarmaterial och presentationer
  • Aktieöverlåtelseavtal (SPA)
  • Aktieägaravtal
  • Bolagsformalia

Börsintroduktioner (IPO:s) och andra marknadsnoteringar

 • Strukturering, projektledning och exekvering
 • Rekommendation avseende transaktionsstruktur
 • Rekommendation avseende marknadsplats
 • Åtgärdsplan för uppfyllande av noteringskrav
 • Legal och finansiell dokumentation
  • Investerarmaterial och presentationer
  • Prospekt och memorandum
  • Corporate governance
  • Bolagsformalia

Aktietransaktioner och direktinvesteringar

 • Strukturering, projektledning och exekvering
 • Minoritets- och majoritetsinvesteringar
 • Selektiv identifiering av potentiella investerare
 • Nyemission eller försäljning av aktier till begränsad investerarkrets
 • Legal och finansiell dokumentation
  • Investerarmaterial och presentationer
  • Bolagsformalia

Kom i kontakt

Från identifiering av potentiella köpare till fullständig juridisk och finansiell dokumentation, stöder vi dig genom hela processen. Kontakta någon av oss nedan. Se hela teamet här.