Financial Advisory | Financing & Transaction | Transaction Law

En nordisk debt advisor som säkerställer bästa företagsfinansiering

Antal personer

5 st

Samlad erfarenhet

+30 år

Grundades

2021

Debt Advisory (skuldrådgivning)

  • Grundlig kreditanalys och bedömning av lånemöjligheter
  • Strukturering av villkor och framtagande av kreditmaterial
  • Projektledning och upphandling av långivare
  • Förhandling av villkor och exekvering av lånedokumentation
  • Uppföljning och stöd i löpande rapportering

Neptune Partners och Debt Advisory

Neptune Partners är en oberoende debt advisor som har goda relationer till den absoluta majoriteten av de nordiska långivarna, samt ett stort antal lånefonder i Europa och USA. Vi är med legal och finansiell expertis specialiserade på att strukturera och förhandla lånevillkor och tillhörande dokumentation för att uppnå bästa möjliga lånefinansiering för våra kunder.

Neptune Partners arbetar med all typ av lånefinansiering och analyserar grundligt kundens möjligheter till olika lån och vilka långivare som är relevanta för det specifika bolaget och dess behov. Vi representerar alltid låntagaren och är oberoende i förhållande till långivarna. Vi driver transaktionen från den initiala diskussionen med låntagaren till ett undertecknat låneavtal med långivaren och vi stöttar även i efterföljande diskussioner.

Senaste nytt