Neptune Partners har agerat exklusiv finansiell och legal debt advisor till HSE-gruppen

Neptune Partners har agerat exklusiv finansiell och legal debt advisor till HSE-gruppen i samband med upptagandet av ett seniort säkerställt lån om initialt 110 000 000 SEK under en låneram om 500 000 000 SEK.

HSE-gruppen är en internationell koncern som erbjuder mjukvarutjänster för hantering och rapportering av data avseende miljöredovisning. Lånet är strukturerat som en säkerställd företagsobligation. Långivaren är en lånefond. Transaktionen involverade flera utländska jurisdiktioner.

”Tack för ett förträffligt arbete, både utifrån ett finansiellt och legalt perspektiv!”, säger Daniel Persson, styrelseordförande.

Vi tackar för förtroendet och gläds fortsatt åt att vår affärsmodell med integrerad finansiell och legal rådgivning visar sig framgångsrik!

Neptune Partners has acted as sole financial and legal debt advisor to the HSE group in connection with a private placement of a SEK 110,000,000 senior secured loan under a framework of SEK 500,000,000.

The HSE group is an international group offering software services for management and reporting of data related to environmental accounting. The loan is structured as a senior secured note. The lender is a private debt fund. The transaction involved multiple jurisdictions.

“Thank you for an outstanding job, both from a financial and legal perspective!”, says Daniel Persson, chairman.

We are grateful for the trust given and are pleased to see that our business model with integrated financial and legal advisory is successful!

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade artiklar