Legal information

Företagsinformation
Firma: Neptune Partners AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 559344-6130

Tillstånd
Neptune Partners erbjuder inte i egen regi några tjänster som utgör tillståndspliktig verksamhet under Finansinspektionens tillsyn. Neptune Partners har därför inte, och har heller inte ansökt om att erhålla, något sådant tillstånd.

Disclaimer
Information som publiceras på Neptune Partners hemsida är endast avsett som allmän information och får inte ses eller användas som professionell rådgivning. Det finns en risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker i strid med detta påbud och sker på användarens egen risk. Inget ansvar accepteras för, och inga förpliktelser accepteras i förhållande till, information på Neptune Partners hemsida eller information på annan hemsida med länk till denna hemsida. Eventuella länkar till andra webbplatser har lagts upp i informationssyfte och vi varken stödjer eller accepterar något ansvar för det material som publiceras på webbplatser som den här webbplatsen refererar eller länkar till.

Cookies
En cookie är en textfil som skickas från hemsidans webbserver och som sparas av webbläsaren. Neptune Partners hemsida använder så få cookies som möjligt för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två typer av cookies; ”vanliga” cookies och ”sessionscookies”. Sessionscookies försvinner när webbläsaren stängs ned och sparas inte, medan vanliga cookies sparas på enheten en längre tid. Cookies innehåller ingen personlig information. Neptune Partners använder främst cookies för att kunna räkna antalet användare och trafikstorleken på hemsidan. Genom att förstå hur hemsidan används kan den förbättras. I webbläsarens inställningar finns normalt en funktion för att stänga av möjligheten att spara cookies på enheten.

Copyright
Alla rättigheter reserveras. Material som publiceras på denna webbplats, inklusive information, varumärken och andra immateriella rättigheter ägs av Neptune Partners eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren och får inte reproduceras, överföras eller på något annat vis användas utan skriftligt samtycke från Neptune Partners. Obehörig användning eller distribution av innehållet på hemsidan kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.